Energia KI

Energia KI · 31/01/2018
A Energia ki presente em cada ser vivo.